Напредък означава да изминеш пръв неравния път!

Гюринг винаги налага новите тенденции в технологията на обработките чрез иновативните си разработки като HSK-държачите, първите инструменти с покритие, със супер твърдото покритие Signum и техниката за работа с минимално охлаждане (MMS-Technik). Нашите разработки спомагат на клиентите ни да имат винаги предимстовото да работят с иновативни решения на инструментите.

Вашата амбиция е нашата мотивация!

Сигурна обработка на материалите на бъдещето.

Новата CFK-фреза с изключителна геометрия на рязане и диамантено покритие  дава възможност за обработка на композитни материали без да се нарушава тяхната цялост , без вибрации и с дълъг живот на инструмента.

MMS – минимално охлаждане

MQL -системи

Само количеството масло, което е необходимо.

Като пионер в технологията за обработки с минимално охлаждане( MMS-Technologie) ние разполагаме с дългогодишно ноу-хау. Държачите ни за MMS, използвани в цял свят и признати като норма на производителя в автомобилостроенето, са окомплектовани за използване в ММS-решенията като едно и двуканални системи.

По-висока продължителност на живота на инструмента и  работа с по-високи работни параметри са възможни благодарение на съобразеното охлаждане. Не на последно място постигането на по-високо качество на повърхнина чрез изчистеното масло за охлаждане. Детайл и стружки остават сухи! Спестявате разходи за обезмасляване на детайлите както и за отвеждане на стружките и емулсията.

Нашите продукти за MMS 1-канална-техника са обозначени с този символ. Оптически при едноканалната ситема MMS -винта за настройка по дължината е в златист цвят.

Нашите продукти за MMS 2-канална-техника са обозначени с този символ. Оптически при двуканалната ситема MMS -винта за настройка по дължината е в черен цвят.