Вашите инструменти могат повече!

Сервиз по мярка. Направен от Гюринг

При работа инструментите се нуждаят от експертно обслужване. Фирма Гюринг предлага сервиз според потребностите:

 

  • 130 приложни инженери съветват нашите клиентите в цял свят на място относно най-оптималните работни параметри.

  • Презаточването, препокриването на инструментите се извършва в цял свят на идентични машини и съоръжения по единен стандарт на най-високо ниво. Нашите клиенти имат максимална полза от краткия път и срокове за извършване на сревиза с най-доброто оригинално качество на Гюринг при презаточване и препокриване за максимално функциониране и продължителност на живот  на инструментите.

  • Автоматите за складово стопанство на Гюринг – TM както и собствено разработения за тях софтуер  GTMS помагат за прозрачността и реда в складовете и тяхното управление.

  • Модулно изградените концепти на Tool Management разтоварват гъвкаво и индивидуално, според потребностите логистиката на инструментите за нашите клиенти.

 

Сервиз  на инструментите

Презаточване и препокриване

pdf_8080

Автомати складово стопанство

Автомати складово

стопанство за заскладяване и контрол на потреблението на инструменти.