Браншове

Ефективни инструменти за бързо развиващите се браншове

За основните браншове като автомобилостроене,самолетостроене, машиностроене и енергетика фирма Гюринг е създала самостоятелни отдели (Key-Account). Имаме готовност да консултираме нашите клиенти с ноу хау, съобразено с последните тенденции.

САМОЛЕТОСТРОЕНЕ

Отделът Key-Account самолетостроене предлага обобщено познание за всички необходими обработки, осигуряващи сигурност и стабилност на процеса при обработването на специфични материали като стъклопласт, титан-алуминиеви сплави и супер сплавите като  Inconel & Waspalloy.

 

 

АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ

Непрекъснат напредък

В тясно сътрудничество с водещите производители на автомобили, както и техните поддоставчици фирма Гюринг разработва иновативни решения на инструменти за ефективна обработка и стабилност на процеса.

 

МАШИНОСТРОЕНЕ

Всичко от едно място

Фирма Гюринг е ангажиран партньор на машиностроенето. На база  3D-данни за детайла, приспособлението за затягане и условията на работа отделът за първо вграждане-оборудване създава компетентен процес на обработка за ефективно произвеждане на детайлите както и много симулации, обслужване при провеждане на пробите както и при оптимиране на процесите.

 

ЕНЕРГЕТИКА

Иновативни инструменти в служба на околната среда

В областта на производството на ветрогенераторите, блоковете на топлоцентрали или турбини – Гюринг предлага иновативни решения на инструменти за обработката на класически и  Hightech-материали.

 

icon_pdf